Årsmøte Jølster skogeigarlag 12.03

Tømmerdrift - Klikk for stort bilete

Årsmøte i Jølster skogeigarlag 12.03

kl. 20:00 i Borgja

Program:

 • Opning v/ lokallagsleiaren
 • Godkjenning av innkalling og sakliste
 • Val av møteleiar
 • Val av to til å skrive under møteboka
 • Årsmøte og rekneskap for lokallaget
 • Fusjon av Skogeigarlaga i Sunnfjord
 • Skogbruksleiar Torgrim Østgård orientere om skogsdrifter i Jølster og frå styre i Vestskog.
 • Val av styremedlemmer
 • Val av styreleiar
 • Val av nestleiar
 • Val av vara medlemmer
 • Val av revisor
 • Val av valnemnd og leiar av valnemnda
 • Evt godtgjersle til styre
 • Mat og kaffi