Åpningstider på Nav i påskeveka

Ope på NAV måndag 26/3 frå 12.00 – 14.00.

Tysdag 27/3 stengt.

Onsdag 28. mars stenger NAV kl. 12.00.

Ta kontakt for avtalar utanom opningstid.