Nyhende
Publisert 15.10.2019

 Fredag 18. oktober er det konstituerande møte i Sunnfjord kommune. Kommunestyret skal mellom anna velje formannskap, ordførar, varaordførar, kontrollutval og andre styre, råd og utval.

 

Møtestad: Møterom Sunnfjord – Førde rådhus

Møtetid: kl. 12.30

Møteinnkalling med saksdokument: Innkalling – Sunnfjord kommunestyre

Les meir på Prosjekt Sunnfjord

Streaming av møtet:

https://sunnfjord.kommunetv.no/no/broadcast/2Streaming

Publisert 03.10.2019

 Onsdag 2. oktober var det tid for Huskonsert med elevar i kulturskulen. Vi var samla i det nye og fine musikkrommet på Vassenden skule. I ein times konsert var elevar frå Vassenden, og som har undervisning i gitar, piano, song og fele, samla til ein liten konsert til inspirasjon i vidare utvikling i å meistre sitt instrument. Konserten er viktig for å trene på å opptre for andre, men også lære kunsten å vere ein god tilhøyrar – det å være publium. Ei super avslutning før haustferien! Foto: R. Molvik

 

 

Publisert 01.10.2019

Etter ny forskrift om medverknadsordningar § 3 har organisasjonar som representerer eldre, personer med nedsett funksjonsevne eller ungdom rett til å kome med forslag til medlemmer til det rådet som representerer deira interesser.

 

 

 

Les meir på prosjekt Sunnfjord

 

 

 

 

Publisert 30.09.2019
Ramme ved Astruptunet

Jølster kommune ynskjer framlegg til kandidatar til kulturpris og tiltakspris for 2019.

Framlegg kan sendast til: postmottak@jolster,kommune.no innan 1.november 2019

Kulturprisen skal vere ei utmerking for særleg innsats innan kultursektoren. Prisen kan gjevast til enkeltpersonar eller organisasjonar som har utmerka seg innafor idrett, musikk, dans, kunst, litteratur e.a.

Tiltaksprisen skal vere ei honnørutmerking til ei bedrift, ei verksemd, eit enkeltmannsføretak eller ein institusjon som på ein positiv måte har utmerka seg. Prisen kan gå til: etablerte foretak, nyetablerig, knoppskytingar.

Nytenking, produktutvikling og marknadsføring er moment som det skal leggast vekt på ved tildelinga av tiltaksprisen

Ungdomsstipend: Stipendet kan gå til ungdom, einskildpersonar eller lag grupper som har utmerka seg innan idrett, musikk, dans, kunst litteratur med meir

Desse har fått tildelt kulturpris/tiltakspris eller ungdomsstipend:

kulturprisar, oversikt over tildelte
kulturprisar, oversikt over tildelte
Tildelt år: Kulturpris Tiltakspris Ungdomsstipend
1992 Audhild Vikens Vevstove
1993 Produsentane av Jølstratrøya
1994 Eli og Egil Hjelmbrekke
1995 Privatdrevne barnehagane
1996 Lefi Bakst A/S
1997 Skei hotell v/ Jon Skrede og familie
1998 Stardalen mannskor Vassendenprosjektet
1999 Gunnar Smaadal Jan Åge Barlund
2000 Ludvig Eikaas Jølster Bygg v/ Kåre Aasen Synnøve Bjørset
2001 Sigmund Eikås
2002 Stiftinga Audun Hugleiksson Inge Årdal, Asgeir Årdal, Henning Barlund, Jon Arild Halland
2003 Ingrid Søyland Dan Mikael Frøystad Ripe
2004 Aud Sunde Øystein Vetti
2005 Eivind Fossheim ,Jølstramuseet Skei Servicesenter v/ Ola Fugle Botavon dansegruppe
2006 Ragnar Simonsen Nedre Jølster Bilelag Impedansebande
2007 Jølster Musikklag Bygdenæringsdagane i Stardalen Erlend Apneseth
2008 Karl Russøy Kari Støfringsdal Skei Danseverkstad
2009 Knut Osvoll Finn Årdal Nifrost
2009, Omdømmepris Oddleif Apneset
2010 Jølster IL, Damer Fotball Ikkje tildelt Tommy Gryttingslien
2011 Marit Hartvedt Ålhus ungdoms og grendalag Stian Fenne
2012 Johnny Solheimsnes Jølster Bil Kristina Juklestad
2013 Johannes D. Befring Jølster skyttarlag Marita Francis
2014 Jon Skrede Postnord Andreas Strand
2015 Jarle Helgheim Jølster treningssenter SA Eli Anne Dvergsdal
2016 Solveig Berg Lofnes Erketunet Gardsbakeri Oda Helene Sunde Svendsen
2017 Katrine Sele Anne Lise Øvrebø Beate Kårstad Støfring
2018 Jølster maraton Alf Helgheim & co Eivind Øygard

 

 

 

 

Publisert 26.09.2019

Tysdagstrimmen starar opp att 08.oktober 2019

Det vert trim kvar tysdag kl. 18.30 - 19.30 i kultursalen på HV-10 bygget. Petra Felde Skrede er instruktør. Det vert trim i perioden 08.10.19 - 17.12.19

Kom og bli med !

 

 

Publisert 16.09.2019

Planlegg du tiltak for å fremje fiske eller friluftslivet i kommunen? Treng du økonomisk støtte for å få realisere slike tiltak? Då kan du søkje om tilskot frå Kjøsnesfjordfondet og/eller Jølstrafondet.

 

 

Publisert 13.09.2019

Jølster kommune v/Næring og miljø melder med dette om at vi har restmidlar igjen i desse 2 tilskotsordningane:

Publisert 09.09.2019

Den 18. september blir det eit informasjonsmøte på Skei om kurs i etablering og drift av ein marknadshage.

Skei i Jølster, Thon hotell - kl 18 - 21

 

Publisert 04.09.2019

Utvida opningstid ved kommunehuset på Skei måndag 2. til fredag 6.september:

Måndag 2.til onsdag 4. september utvida til kl 08.00 - 16.00
torsdag 5. september kl.08.00 - 17.00
fredag 6. september   kl.08.00 - 18.00

 

 

 

Publisert 03.09.2019

Her finn du vallokale og opningstider på valdagen til kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019. Ta med legitimasjon og gjerne valkort, då går det raskare. 

Vallokale og opningstider 9. september 2019
 
Krins Røystelokale opningstid
Vassenden Gymsal Vassenden ungdomsskule 12.00-20.00
Skei Biblioteket Jølster kommunehus 12.00-20.00