Nyhende
Publisert 05.12.2019

Dei to siste vekene før jul vert tysdagstrimmen flytta til måndag, og klokkeslettet vert endra til kl. 19.00

Dette gjeld måndag 09.12.19 og måndag 16.12.19  kl. 19.00 begge dagar.

Merk klokkeslettet !

 

 

Publisert 15.11.2019

Vi har i desse dagar sendt ut brev og skjema til alle innbyggarar i Jølster som er registrert i vårt system som eigar av eitt eller flerie private avløpsanlegg.

Publisert 07.11.2019

Der kom snøen og på Skei Aktivitetssenter er produksjon av Tennbriketter i full gang. Vi har flotte gåvepakker og poser til kvardag.
I tillegg finn du litt av kvart anna i butikken vår.


Velkommen til ein trivelig handel!  

Publisert 01.11.2019

Korleis står det til med vatnet der du bur, og korleis kan vi ta betre vare på det? No kan alle som vil kome med innspel om korleis vi bør forvalte vatnet.

Publisert 01.11.2019

 Det vert felles kontrollutvalsmøte den 7. november

Tid: kl 10.00

Stad: Førde rådhus, møterom 440 Sunnfjord

Sakliste til møtet

Publisert 31.10.2019

 Jølster kommune vil gratulere vår medarbeidar Laila Sunde med bestått fagprøve som helsefagarbeidar.  

Godt jobba !  

Publisert 23.10.2019

 Avdelingane tenestekontoret, leiargruppa og plan og næring vert stengt fredag 25.10.19  kl. 12.00 - 15.30 på grunn av gravferd.

Publisert 21.10.2019

 På varsom.no kan du registrere deg med brukar og få tilsendt varsel om ulike naturfarar som mellom anna skred og flaum. Du kan velje ut kva kommunar du vil ha varsel for og du kan få det på både e-post og mobiltelefon/sms.

 

På varsom.no finn du «Abonner på naturfarevarsler» som eit eige val i menyen (i venstre- og toppmeny ved bruk av PC og i toppmeny ved bruk av mob.). Gå inn der og registrer deg og få dei varsla du har interesse av.

Publisert 17.10.2019

 

Indikasjonar

Influensavaksine er først og fremst indisert til personar som risikerer alvorleg sjukdom eller død ved smitte av influensa. Følgande tilstandar plasserer ein person i ”risikogruppe”, dvs. befolkningsgruppe som har spesielt stor nytte av influensavaksinasjon:

Alder og underliggende sykdom

 • Personar som er 65 år eller eldre
 • Bebuar i omsorgsbustad og sjukeheim
 • Vaksne og barn med
  • Kronisk luftvegsjukdom
  • Kronisk hjarte- og karsjukdom
  • Diabetes mellitus (både type 1 og type 2)
  • Kronisk nyresvikt
  • Kronisk leversvikt
  • Kronisk nevrologisk sjukdom eller –skade
  • Nedsett immunforsvar
  • Svært alvorlig fedme(BMI over 40)

Graviditet

 • Gravide i 2. og 3. trimester(etter 12.svangerskapsveke). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderast for vaksinasjon

Utover vaksinasjon av risikogrupper anbefalast det at vaksine vert tilbydd:

 • Helsepersonell med pasientkontakt
 • Husstandskontakter til pasientar med nedsatt immunforsvar
 • Svinerøktarar og andre som har regelmessig kontakt med levande griser

 

Prisar på influensavaksine 2019

Pasientar i risikogruppe med frikort: 130kr

Pasientar i risikogruppe utan frikort: 186kr

Pasientar utanfor risikogruppe med frikort: 203kr

Pasientar utanfor risikogruppe utan frikort: 259kr

 

Kommunalt tilsette får vaksinen dekka av kommunen.

 

Publisert 16.10.2019

Treng du nokon å prate med? Det er mogleg å kontakte vakttelefon psykisk helse og helsestasjon for barn og unge ved behov for samtale. Vi er tilgjengeleg på telefon.

Psykisk helse ved Gro Eli Dale og Stephanie Levy.

Telefon psykisk helse: 91658200

Helsestasjon ved Kristin K. Ramslien.

Telefon helsestasjon:  47276663