Nyhende
Publisert 12.07.2019
Staffeli med Astrup-signatur

På grunn av ferieavvikling vert det begrensa postføring i veke 29, 30 og 31

Publisert 27.06.2019
kum

Vi får ein del spørsmål knytt til tilsynsgebyret for private avlaupsanlegg når vi sender ut faktura for kommunale avgifter. Under følgjer forklaring på kva vi gjer og kvifor vi gjer dette.

Publisert 13.06.2019
Astrupramme ved Astruptunet

Vi har trekt vinnarar av Sprek i Sunnfjord kommune i april og mai månad. Dei mottek eit gåvekort på kr 500 kvar.

 


Det blei:

April månad:

  • Camilla Stein, Heimetenesta Førde kommune
  • Linda Klævold Kjempenes, Heimetenesta Vassenden, Jølster kommune
  • Egil Russøy, NAV Førde kommune

    Mai månad:

  • Lisa Marie Løvseth, Heimetenesta Førde kommune
  • Beate Bauge, Psykiatritenesta Førde kommune
  • Jorunn Reiakvam, Heimetenesta, Naustdal kommune
Publisert 12.06.2019
Sunnfjordexplorer

Sunnfjord Utvikling, Gokajakk, Fjeldfolk, Thon Hotel Jølster og resten av Explore Sunnfjord inviterer til RELEASEPARTY

Publisert 27.05.2019
fjellroopning5[1]

I dag har vi rydda og ordna klar dagsturhytta Fjellro til opning førstkomande søndag kl 13:00 - 15:00. Det er veldig  fint om du som tenkjer å bruke den i denne veka forlet den slik du finn den.

 

 

Publisert 21.05.2019

Norges Geotekniske Institutt har på oppdrag frå NVE laga ein ny rapport der faresonekart for bratt terreng i Jølster blir presentert.

Publisert 09.05.2019
Fjellro med amfi og rekkverk 1

Vi prøver på nytt! Søndag 2. juni kl 13:00 – 15:00 arrangerer vi, i samarbeid med Sparebanken Sogn og Fjordane, «Den store turdagen» til dagsturhytta Fjellro. Erlend Apneseth kjem, - kjem du?

Publisert 07.05.2019

Kulturskule

Kommunesamanslåinga er godt i gong og først ute er skulane og kulturskulen.

Frå hausten 2019 vert administrasjonen til kulturskulane i Jølster, Førde, Naustdal og Gaular slått saman.

Meir informasjon om kulturskulen

Publisert 01.05.2019

Fellesnemnda for Sunnfjord kommune ber om innspel til nye forskrifter for teknisk sektor. Forskriftene skal gjelde frå 1. januar 2020.

 

Det gjeld:

Forskrift om feie og tilsynsgebyr

Forskrift om vass- og avløpsgebyr

Forskrift om gebyr for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eigarseksjonering

 

Forskriftene finn de her

 

Høyringsfrist:

Frist for innspel er 1. juli 2019.

 

Slik kan du sende innspel:

Gaular kommune tek imot høyringssvar på vegner av fellesnemnda for Sunnfjord kommune. Du kan sende innspel til:

 

 

Publisert 30.04.2019
Plast_bondelaget

Jølster kommune håpar bønder (og andre) deltek på Sogn og Fjordane bondelags plastdugnad denne veka.