Nyhende
Publisert 17.10.2019

 

Indikasjonar

Influensavaksine er først og fremst indisert til personar som risikerer alvorleg sjukdom eller død ved smitte av influensa. Følgande tilstandar plasserer ein person i ”risikogruppe”, dvs. befolkningsgruppe som har spesielt stor nytte av influensavaksinasjon:

Alder og underliggende sykdom

 • Personar som er 65 år eller eldre
 • Bebuar i omsorgsbustad og sjukeheim
 • Vaksne og barn med
  • Kronisk luftvegsjukdom
  • Kronisk hjarte- og karsjukdom
  • Diabetes mellitus (både type 1 og type 2)
  • Kronisk nyresvikt
  • Kronisk leversvikt
  • Kronisk nevrologisk sjukdom eller –skade
  • Nedsett immunforsvar
  • Svært alvorlig fedme(BMI over 40)

Graviditet

 • Gravide i 2. og 3. trimester(etter 12.svangerskapsveke). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderast for vaksinasjon

Utover vaksinasjon av risikogrupper anbefalast det at vaksine vert tilbydd:

 • Helsepersonell med pasientkontakt
 • Husstandskontakter til pasientar med nedsatt immunforsvar
 • Svinerøktarar og andre som har regelmessig kontakt med levande griser

 

Prisar på influensavaksine 2019

Pasientar i risikogruppe med frikort: 130kr

Pasientar i risikogruppe utan frikort: 186kr

Pasientar utanfor risikogruppe med frikort: 203kr

Pasientar utanfor risikogruppe utan frikort: 259kr

 

Kommunalt tilsette får vaksinen dekka av kommunen.

 

Publisert 16.10.2019

Treng du nokon å prate med? Det er mogleg å kontakte vakttelefon psykisk helse og helsestasjon for barn og unge ved behov for samtale. Vi er tilgjengeleg på telefon.

Psykisk helse ved Gro Eli Dale og Stephanie Levy.

Telefon psykisk helse: 91658200

Helsestasjon ved Kristin K. Ramslien.

Telefon helsestasjon:  47276663

Publisert 15.10.2019

 Fredag 18. oktober er det konstituerande møte i Sunnfjord kommune. Kommunestyret skal mellom anna velje formannskap, ordførar, varaordførar, kontrollutval og andre styre, råd og utval.

 

Møtestad: Møterom Sunnfjord – Førde rådhus

Møtetid: kl. 12.30

Møteinnkalling med saksdokument: Innkalling – Sunnfjord kommunestyre

Les meir på Prosjekt Sunnfjord

Streaming av møtet:

https://sunnfjord.kommunetv.no/no/broadcast/2Streaming

Publisert 14.10.2019

TIRSDAG 22. OKTOBER KJEM SKAPAREN AV GLEDING TIL OSS!

Folkehelse, psykisk helse, livsmeistring, kulturbygging, fellesskap, samhald - kjært barn har mange namn. Det er nettopp dette GLEDING handlar om. Det handlar om det aller viktigaste, korleis vi har det saman.

Noko av innhaldet i føredraget til Siri Abrahamsen er:

Verdien av sosial og emosjonell kompetanse

Sjølvkjensle og sjølvtillit

Følelsar - kvifor reagerer vi som vi gjer?

Verdiar og haldningar kva effekt har dei på relasjonane våre?

Korleis anerkjenne for å skape robuste born og vaksne?

Kvifor fokusere på «gleding» i staden for «antimobbing»?

Kva samfunn vil vi ha? Inkludering, verdigheit og vennskap

Frå tanke til handling kva gjer vi no?

«Siri har en fantastisk morsom, brutalt ærlig og sårbar måte å formidle på.

Hennes budskap om gleding for liten og stor treffer oss «godtvondt» langt inn i hjertet!

Alle skoler skulle fått gleden av å ha Siri på besøk. Hun minner oss på at empatiske barn

er mye viktigere enn «flinke» barn. Siris foredrag om gleding passer absolutt alle!»

- Maggi Gausel

VI GLER OSS TIL Å SJÅ DYKK!

Gratis inngang.

Siri Abrahamsen har skrive fire bøker: "Gleding", "Feiling", "Undring i følelsesuniverset" og "Historien om deg" – dette er gode verktøy som gjev eit særs godt fundament for livsmeistring og psykisk helse, for sjølvkjensle og vennskap. Bøkene kan kjøpast i høve føredraget.

Sjekk gjerne https://gleding.no/ for meir informasjon.

 

 

Publisert 03.10.2019

 Onsdag 2. oktober var det tid for Huskonsert med elevar i kulturskulen. Vi var samla i det nye og fine musikkrommet på Vassenden skule. I ein times konsert var elevar frå Vassenden, og som har undervisning i gitar, piano, song og fele, samla til ein liten konsert til inspirasjon i vidare utvikling i å meistre sitt instrument. Konserten er viktig for å trene på å opptre for andre, men også lære kunsten å vere ein god tilhøyrar – det å være publium. Ei super avslutning før haustferien! Foto: R. Molvik

 

 

Publisert 01.10.2019

Etter ny forskrift om medverknadsordningar § 3 har organisasjonar som representerer eldre, personer med nedsett funksjonsevne eller ungdom rett til å kome med forslag til medlemmer til det rådet som representerer deira interesser.

 

 

 

Les meir på prosjekt Sunnfjord

 

 

 

 

Publisert 30.09.2019

Jølster kommune set kvart år av kulturmidlar til fordeling mellom lag og organisasjonar i kommune. Vi oppmodar lag, organisasjonar og andre til å søkje på kulturmidlar. Søknadsfrist 25.oktober 2019

 

 

Søknadsskjema

 

 

Publisert 30.09.2019
Ramme ved Astruptunet

Jølster kommune ynskjer framlegg til kandidatar til kulturpris og tiltakspris for 2019.

Framlegg kan sendast til: postmottak@jolster,kommune.no innan 1.november 2019

Kulturprisen skal vere ei utmerking for særleg innsats innan kultursektoren. Prisen kan gjevast til enkeltpersonar eller organisasjonar som har utmerka seg innafor idrett, musikk, dans, kunst, litteratur e.a.

Tiltaksprisen skal vere ei honnørutmerking til ei bedrift, ei verksemd, eit enkeltmannsføretak eller ein institusjon som på ein positiv måte har utmerka seg. Prisen kan gå til: etablerte foretak, nyetablerig, knoppskytingar.

Nytenking, produktutvikling og marknadsføring er moment som det skal leggast vekt på ved tildelinga av tiltaksprisen

Ungdomsstipend: Stipendet kan gå til ungdom, einskildpersonar eller lag grupper som har utmerka seg innan idrett, musikk, dans, kunst litteratur med meir

Desse har fått tildelt kulturpris/tiltakspris eller ungdomsstipend:

kulturprisar, oversikt over tildelte
kulturprisar, oversikt over tildelte
Tildelt år: Kulturpris Tiltakspris Ungdomsstipend
1992 Audhild Vikens Vevstove
1993 Produsentane av Jølstratrøya
1994 Eli og Egil Hjelmbrekke
1995 Privatdrevne barnehagane
1996 Lefi Bakst A/S
1997 Skei hotell v/ Jon Skrede og familie
1998 Stardalen mannskor Vassendenprosjektet
1999 Gunnar Smaadal Jan Åge Barlund
2000 Ludvig Eikaas Jølster Bygg v/ Kåre Aasen Synnøve Bjørset
2001 Sigmund Eikås
2002 Stiftinga Audun Hugleiksson Inge Årdal, Asgeir Årdal, Henning Barlund, Jon Arild Halland
2003 Ingrid Søyland Dan Mikael Frøystad Ripe
2004 Aud Sunde Øystein Vetti
2005 Eivind Fossheim ,Jølstramuseet Skei Servicesenter v/ Ola Fugle Botavon dansegruppe
2006 Ragnar Simonsen Nedre Jølster Bilelag Impedansebande
2007 Jølster Musikklag Bygdenæringsdagane i Stardalen Erlend Apneseth
2008 Karl Russøy Kari Støfringsdal Skei Danseverkstad
2009 Knut Osvoll Finn Årdal Nifrost
2009, Omdømmepris Oddleif Apneset
2010 Jølster IL, Damer Fotball Ikkje tildelt Tommy Gryttingslien
2011 Marit Hartvedt Ålhus ungdoms og grendalag Stian Fenne
2012 Johnny Solheimsnes Jølster Bil Kristina Juklestad
2013 Johannes D. Befring Jølster skyttarlag Marita Francis
2014 Jon Skrede Postnord Andreas Strand
2015 Jarle Helgheim Jølster treningssenter SA Eli Anne Dvergsdal
2016 Solveig Berg Lofnes Erketunet Gardsbakeri Oda Helene Sunde Svendsen
2017 Katrine Sele Anne Lise Øvrebø Beate Kårstad Støfring
2018 Jølster maraton Alf Helgheim & co Eivind Øygard

 

 

 

 

Publisert 26.09.2019

Tysdagstrimmen starar opp att 08.oktober 2019

Det vert trim kvar tysdag kl. 18.30 - 19.30 i kultursalen på HV-10 bygget. Petra Felde Skrede er instruktør. Det vert trim i perioden 08.10.19 - 17.12.19

Kom og bli med !

 

 

Publisert 20.09.2019

Pårørandeskule er eit tilbod til deg som har eit familiemedlem eller ein nær venn med demenssjukdom.

Gjennom foredrag og gruppesamtaler får du kunnskap om demens, og kva som kan vere med på å lette kvardagen.

Program for kurset og påmelding (PDF, 27 kB)

Påmeldingsfrist er utsett til 21.10.19