Nyhende
Publisert 04.05.2018
Årdal

Norges geotekniske institutt (NGI) har fått i oppdrag frå Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) å utarbeide faresonekart for skred i bratt terreng både i Førde og Jølster kommune.

Publisert 03.05.2018
Kjøsnesfjorden sommar1.JPG

Møt fram på Esso – Skei kl.19.00

Det kan bli endringar i programmet, men det vert ALLTID tur.

 

 

08.05.18: Dagsturhytta - Hjellasva

15.05.18: Førs – vi går til Kraftverkstunellen

22.05.18: Fossheimskleiva - Dammen

29.05.18: Nausaløa

05.06.18: Hamnanova

12.06.18: Grovastøylen

19.06.18: Vikastøylen

26.06.18: Hegrenesnipa – frammøte på Essoen kl.18.00

 

ALLE er velkomne til å vere med på tur..

Publisert 02.05.2018

I dag har vi vore oppe og sett på kva som må gjerast rundt dagsturhytta på Hjellasva no etter at snøen har gått. Planene framover er slik:

 

 

Publisert 30.04.2018
Kontrollutvalet 2015-2019

Det vert møte i Jølster kontrollutval  4. mai kl. 9:30 i formannskapssalen.  Innkallinga er sendt til nettbrett for dei faste medlemane, rådmannen og kommunestyret (til info).

Rådmannen er innkalla i sakene 19-20/18, og revisor i sakene 20-21/18.

Sakslista finn de på:

http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_sekom/wfinnsyn.ashx?response=mote&moteid=356&

Publisert 23.04.2018

Kommunesturemøte vert sendt dirket på nettet i morgon. De kan følje det her:

 

Publisert 23.04.2018
IMG_1222

Skal Jølster leve opp til visjonen om å vera verdas vakraste ramme, må vi rydde avfall som er komen på avveie ved vatn og andre stadar i kommunen vår. Og slutte å bruke naturen som avfallsplass.

Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane, SUM og Jølster kommune oppmodar alle innbyggjarar, skular, barnehagar, lag og organisasjonar til å arrangere strandrydding og bli med i Kystlotteriet i veke 18. Den nasjonale strandryddedagen er i år laurdag 5. mai.

Men de kan sjølvsagt rydde andre veker også.

 

Publisert 19.04.2018
Teiknekonkurranse kommunevåpen 1

Teiknekonkurransen om kommunevåpen for Sunnfjord kommune er godt i gang. Over 100 teikningar er kome inn. Har du tankar om korleis kommunevåpenet bør sjå ut? Lag ei skisse og delta!

Det vert delt ut ein premie på 10 000 kroner. Vinnaren vert trekt tilfeldig blant alle som deltek. Premien må gå til eit lag eller ein organisasjon som er registrert i Brønnøysundregisteret med adresse i ein av dei fire kommunane i komande Sunnfjord kommune. Premien kan også gå eller ei skuleklasse i grunnskulen, ein SFO eller ein barnehage. Du vel kven du vil gje 10 000 kroner til når du deltek.

 

Publisert 17.04.2018
Hosanna Tekle

                                                                                                                                                     Jølster kommune vil gratulere vår medarbeidar Hosanna Tekle med bestått fagprøve som helsefagarbeidar.  

Godt jobba !                                                                        

 

Publisert 13.04.2018
Sunnfjord Utvikling 1

Vi har no fått sluttrapport frå Sunnfjord utvikling for tettstadutviklingsprosjektet. 

De kan lese rapportane her:

 
Publisert 10.04.2018
Fuglevatnet i retning Skrede2.JPG

No skal alle små vassforsyningssystem registrerast
Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vere registert hjå Mattilsynet. Dette gjeld og dei som er små, til dømes ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn. Meir informasjon og lenkje til registreringskjema finn du på mattilsynet.no.