Nyhende
Publisert 18.01.2019
Vassmålar

Lekkasjen er lokalisert til sørsida av E-39 ved renseanlegget.Vassenden til og med Bøafeltet har no vatn.Alle i Hjellbrekke vert utan vatn i to tre timar til. Langhagane vert truleg utan vatn det meste av dagen.

 

 

Publisert 18.01.2019
Vassmålar

Det er problem med vassforsyning i heile Vassende-området på grunn av ein feil. Jølster kommune arbeider med å finne feilen og utbetre den.  Vi kjem med meir opplysningar etterkvart.

Publisert 17.01.2019
Faktura

Dersom du delar brønn med ein eller fleire skal den registrerast

Alle vassforsyningssystem skal vere registrert hjå Mattilsynet. Dette gjeld både større vassforsyningssystem, og dei som er veldig små. Alle som produserar under 10 m3 drikkevatn i døgnet kan nytte eit forenkla registreringsskjema. Eksempel på vassforsyningssystem som kan nytte det forenkla skjemaet kan vere ein brønn som forsyner 15 hytter, eller ein brønn som forsyner to bustadar med drikkevatn. Meir informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finn du på mattilsynet.no.

 

 

Publisert 11.01.2019
Nina ytredal Storøy

Vi vil gratulere Nina Ytredal Storøy med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider den, 19.desember 2018. Gratulerer !

Publisert 10.01.2019
IMG_2011

Vi inviterer til folkemøte om forslaget til klimaomstillingsplan torsdag 24. januar i Førdehuset klokka 18.00 til 21.00. 

 

Publisert 10.01.2019
Skei barnehage

Frå og med 1.1.2019 vil Jølster kommune byte barnehagesystem frå IST til Visma flyt barnehage. Det vil vere Visma flyt barnehage de skal bruke når de søkjer om barnehageplass, endre eksisterande barnehageplass eller seie opp ein barnehageplass. Visma flyt barnehage vil gjelde for både kommunale og private barnehagar i Jølster kommune.

Frist for å seie opp, søkje om auke eller reduksjon i barnehageplass, som gjeld for august 2019, er 1. februar.

I og med at Jølster kommune innfører nytt system, må alle som har ein barnehageplass og som står på venteliste til ein annan barnehage, søkje på nytt. Ta kontakt med barnehagen din om du har spørsmål.

I dette skrivet vil du få informasjon om korleis du loggar deg inn på føresettportalen og korleis du kan leggje inn søknad om barnehageplass.

Søknadsfristen for hovudopptaket i Jølster kommune er 1. mars.

På kommunen si heimeside vil du kunne følgje linken under;

Søkje om barnehageplass

Via linken kjem du direkte til sida for innlogging i føresettportalen. Du loggar deg inn med elektronisk ID via ID-porten.

Publisert 18.12.2018

No er det opna for innlevering av nye søknader om kompensasjon for meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Søknadsfristen er 1. mars 2019.

Publisert 18.12.2018
Staffeli med Astrup-signatur

Rutene går no kvar veke og ikkje annakvar som tidlegare.

Målgruppe er personar som har reisebehov på dagtid til bygde-/kommunesenter,

manglar eit ordinært rutetilbod og som evt. har vanskar med å kome seg til haldeplass.

 

Publisert 10.12.2018
Biblioteket

På grunn av budsjettmøte i kommunestyret vert bilioteket på Skei stengt den 11.12.
Du kan levere inn bøker til tenestekontoret.

Biblioteket er open på dagtid 08.00 - 15.30 og du kan ta kontakt med Tenestekontoret for levering og lån av bøker.

 

Publisert 04.12.2018
Fiber 2.

Under arbeid i Langhaugane har det oppstått ein vasslekkasje, Det vert arbeidd med å utbetre feilen, men vatnen kan bli vekke i området Langhaugane i  fleire timar.