Nyhende
Publisert 06.11.2018
Skei barnehage

Jølster kommune får nytt administrativt system for barnehage. Frå 01.01.2019 skal barnehagesektoren byrje å bruke Visma Flyt barnehage.

Dette betyr at ein ikkje kan søkje barnehageplass før den nye søkjarportalen er på plass. De vil få beskjed når den er klart slik at de kan søkje barnehageplass for barnehageåret 2019/2020.

Dei som allereie har søkt i dagens søkjarportal må søkje på nytt i Visma Flyt barnehage når det er på plass.

 

Søknadsfristen for nytt barnehageopptak er 1. mars 2019.

Publisert 05.11.2018
Folkehelse og frivillighet 2018

Det var god prat rundt borda både før og etter innlegga i Borgja onsdag 31.oktober. Arrangementet Folkehelse og Frivillighet skal motivere folk til å gjere aktivt gode val for eigen alderdom

 

Publisert 05.11.2018
Dansing på kulturskulen

Jølster kommune set kvart år av kulturmidlar til fordeling mellom lag og organisasjonar i kommune. Vi oppmodar lag, organisasjonar og andre til å søkje på kulturmidlar. Søknadsfrist 16.november 2018

Publisert 01.11.2018
vassenden.jpg

Førde, Gaular, Jølster og Naustdal kommunar skal slå seg saman til Sunnfjord kommune frå 1.1.2020. Ved overgang til Sunnfjord kommune er det naudsynt å samordne forskrifter, vedtekter og planverk slik at desse kan bli vedtekne og teke i bruk ved kommunesamanslåinga slik at vi på samanslåingstidspunktet har etablert ein så lik felles praksis som mogeleg.

Publisert 01.11.2018
Skulebuss

Serviceskyss er eit transporttilbod som er ope for alle. Det er først og fremst tenkt som eit tilbod til eldre eller dei som har vanskar med å følgje offentlege transporttilbod, eller dei som har lang veg til slik skyss

Publisert 30.10.2018
Vassmålar

Ber om at alle som har vassmålar les av målarstanden og melder det til Jølster kommune.

Målarstand kan meldast på:  http://jolster.kommune.no/sd/skjema/JKO008/Vassmlar__avlesing

 

Eller de kan melde inn på e-post: sgs@jolster.kommune.no eller telefon: 57726100.

Hugs å gje opp gards og bruksnr.

Publisert 29.10.2018
Nav logo

Nav Jølster er stengt torsdag 01.11.18 og fredag 02.11.18 på grunn av opplæring.

Publisert 25.10.2018
Fartsmålar

Jølster kommune har kjøpt ein fartsmålar for å gjere trafikkantar oppmerksame på farten.

Målet med fartsmålaren er å få ned farten på bygdevegar og i byggefelt i Jølster.

Vi kjem til å  henge opp målaren og den vil rullere  på ulike stader i Jølster. Dette for å få ei oversikt over antall bilar og fartsnivået på bilane.

 

Resultat skal analyserast og brukast i forbindelse med trafikktryggingsplanen.

Publisert 24.10.2018
Skei skule, ungdomsrådet

Det vert informasjonsmøte om fleirbrukshall på Vassenden, måndag 29.10 kl 19.00 i Gjesthalla

Publisert 23.10.2018
Legekontoret

Indikasjonar

Influensavaksine er først og fremst indisert til personar som risikerer alvorleg sjukdom eller død ved smitte av influensa. Følgande tilstandar plasserer ein person i ”risikogruppe”, dvs. befolkningsgruppe som har spesielt stor nytte av influensavaksinasjon:

Alder og underliggende sykdom

 • Personar som er 65 år eller eldre
 • Bebuar i omsorgsbustad og sjukeheim
 • Vaksne og barn med alvorlege luftvegsjukdomar
 • Vaksne og barn med kroniske hjarte/karssjukdomar
 • Vaksne og barn med nedsett infeksjonsresistens
 • Vaksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)
 • Vaksne og barn med kronisk nyresvikt
 • Vaksne og barn med kronisk leversvikt
 • Vaksne og barn med kronisk, nevrologisk sjukdom eller skade
 • Vaksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2

Graviditet

 • Gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderast for vaksinasjon

Det vert vaksinering på Jølster legekontor på måndagar, tysdagar og onsdagar.