Nyhende
Publisert 07.03.2019
Nav logo

Nav Jølster er stengt 20.mars 2019 på grunn av intern opplæring.

Publisert 07.03.2019
IMG_1753

Søknader om Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), og tilskot til drenering av jordbruksjord skal frå og med 2019 sendast inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn.

Publisert 05.03.2019

Sunnfjord kommune varslar med dette oppstart av arbeidet med "Kommunal plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Sunnfjord kommune 2020 – 2023». Framlegg til planprogram vart handsama i fellesnemnda for Sunnfjord kommune den 6.2.2019.

Publisert 05.03.2019

Midlar frå den desentralisert ordninga for tilskot til kulturbygg skal bidra til egna lokale, bygningar og utearenaer som gjev rom for ulik kulturell verksemd.

Publisert 05.03.2019
Kjøsnesfjorden sommar1.JPG

Eigedomsskatteliste for Jølster kommune 2019 er lagt ut til offentleg ettersyn.

Skattelista er tilgjengeleg på kommunehuset og på nettsida i tida 04.03. – 25.03.2019

Skatteliste 2019 (PDF, 3 MB)

 

Publisert 26.02.2019
Skei barnehage, uteleik

Minner om fristen for å søkje barnehageplass for 2019/2020 som er 1.mars 2019

Søk her

 

Publisert 21.02.2019

Fristen for del 1 av søknaden om produksjonstilskot og avløysartilskot i 2019 er 15. mars, med teljedato 1. mars. Det er husdyrprodusentar som kan søkje i mars i del 1 av søknaden.

Publisert 15.02.2019

Grunneigarar og grunneigarsamanslutningar med rettar innanfor landskapsvernområdet kan søkje om tilskot. Det same kan lag, organisasjonar og andre som ønskjer å utvikle verdiane i området. Her stiller vedtektene krav om samarbeidsavtale med dei som har rettar knytt til landskapsvernområdet.

Publisert 07.02.2019

Ved ein feil er ikkje kulturmidlane for hausten 2018 utbetalt.

Desse vil snarast råd bli utbetalt til dei som fekk tildeling i utval for oppvekst, kultur og helse i november.

Publisert 25.01.2019
Bilde helsefremjande aktivitetar 2019

(PDF, 2 MB) Brosjyra «Helsefremjande aktivitetar i Jølster» er no klar i oppdatert 2019 –versjon. Brosjyra er utarbeidd av folkehelsekoordinator og vert sendt ut til alle husstandar i Jølster første veka i februar.