Nyhende
Publisert 21.05.2019

Norges Geotekniske Institutt har på oppdrag frå NVE laga ein ny rapport der faresonekart for bratt terreng i Jølster blir presentert.

Publisert 09.05.2019
Fjellro med amfi og rekkverk 1

Vi prøver på nytt! Søndag 2. juni kl 13:00 – 15:00 arrangerer vi, i samarbeid med Sparebanken Sogn og Fjordane, «Den store turdagen» til dagsturhytta Fjellro. Erlend Apneseth kjem, - kjem du?

Publisert 07.05.2019

Kulturskule

Kommunesamanslåinga er godt i gong og først ute er skulane og kulturskulen.

Frå hausten 2019 vert administrasjonen til kulturskulane i Jølster, Førde, Naustdal og Gaular slått saman.

Meir informasjon om kulturskulen

Publisert 01.05.2019

Fellesnemnda for Sunnfjord kommune ber om innspel til nye forskrifter for teknisk sektor. Forskriftene skal gjelde frå 1. januar 2020.

 

Det gjeld:

Forskrift om feie og tilsynsgebyr

Forskrift om vass- og avløpsgebyr

Forskrift om gebyr for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eigarseksjonering

 

Forskriftene finn de her

 

Høyringsfrist:

Frist for innspel er 1. juli 2019.

 

Slik kan du sende innspel:

Gaular kommune tek imot høyringssvar på vegner av fellesnemnda for Sunnfjord kommune. Du kan sende innspel til:

 

 

Publisert 30.04.2019
Plast_bondelaget

Jølster kommune håpar bønder (og andre) deltek på Sogn og Fjordane bondelags plastdugnad denne veka.

Publisert 30.04.2019
Staffeli med Astrup-signatur

 

Frammøte på Cirkel K. kl.1900, vi køyrer derifrå presis til startpunkt for turen.

 

07.05.19: Hamnanova

14.05.19: Frå Sægrov og inn stranda til Strokene

21.05.19: Klakeggsstøylen (trimpost)

28.05.19: Rana

04.06.19: Tverrdalen (Fonn)

11.06.19: Bjørsetstøylen

18.06.19: Blåvatnet (trimpost)

25.06.19: Vikastøylen – Kleivafjellet

 

Alle er velkomne til ein fin kveldstur!!

Publisert 09.04.2019
Påskebutikk

 Skei Aktivitetssenter har påskebutikk i inngangspartiet til Skei Omsorgsenter.
Vi ynskjer alle velkommen til ein trivelig handel!"

Publisert 09.04.2019
Påskeliljer

Nav har ope måndag 15.04.19 kl. 12.00 - 14.00

Stengt tysdag 16.04 og onsdag 17.04.19

Kommunehuset har vanleg opningstid 08.00 - 15.30 måndag 15.04 og tysdag 16.04.19

Onsdag 17.04.19 stenger vi kl. 12.00.

God påske !

 

Publisert 03.04.2019
Staffeli med Astrup-signatur

Møte i Utval for oppvekst og kultur 09.04.19 og møte i Utval for plan og næring 10.04.19 er avlyste, då det ikkje er saker til behandling

Publisert 26.03.2019
Staffeli med Astrup-signatur

Minner om at fristen for å søkje om kulturmidlar er 22.april 2019

 

Meir informasjon om kulturmidlar.