Kunngjerningar
Publisert 09.08.2019

Jølster kommune har fått svar på drikkevassprøver som vart teke etter hendinga 30.07.2019.

Det er ikkje påvist bakteriar i drikkevatn som vert levert til abonnentane.

 

 

Vatn har framleis tilfredsstillande kvalitet og det er ikkje behov for tiltak

Publisert 08.08.2019

Vassenden skule:

Oppstart fyrste skuledag kl. 09.00 for 2.-10. klasse, og kl. 10.00 for elevane i 1. klasse. Oppmøte ved klasseromma. SFO er open som vanleg for dei som har SFO-plass.

 

Skei skule:

Oppstart fyrste skuledag kl. 09.00 for 2.-10. klasse, og kl. 10.00 for elevane i 1. klasse. Oppmøte i gymsalen for 2.-10 klasse, 1. klasse møter på klasserommet.

 

Publisert 01.07.2019

Det vart i møte for Utval for plan og utvikling, den 05.06.19, vedteke jf. PBL 12-10 at Hamrane Plan ID 1431-2016002, med tilhøyrande dokument, skal leggast ut til offentleg ettersyn.

Formålet med planarbeidet er å leggje til rette for sentrumsnære bustader, tenesteyting og næringsverksemd.

Ev. merknader skal sendast skriftleg til Jølster kommune, Kommunehuset, 6843 Skei, eller på e-post til postmottak@jolster.kommune.no innan 26.08.19.

 

Dokument i saka:

Detaljreguleringsplan Hamrane Plan ID 1431-2016001 -Skredfarevurdering (PDF, 5 MB)

Publisert 20.03.2019

Jølster brannvesen skal gjennomføre røykdykkarøvelse ved basen til uteseksjonen ( IR10 garagen) måndag 25 mars mellom 18.00 og 22.00. Det blir brukt ein del røyk i samband med øvelsen. Dette er ein ufarleg røyk. Arve Dvergsdal er ansvarleg for øvelsen og kan ved behov nås på tlf 99202666.

Publisert 20.03.2019

Vil du sjekke fakturaene dine i Jølster kommune?

Du kan som innbyggar enkelt få innsyn i eigne fakturaer, betalte og ubetalte.

I tillegg kan du søke om betalingsutsetting

Fakturainnsyn Jølster kommune:

Klipp ut lenka og lim den inn i nettlesaren din
https://vismajolster.sysikt.no/citizenselfservice?company=1

 

 

Publisert 13.03.2019

Annonse frå:  kommunane Askvoll, Hyllestad, Fjaler, Gaular, Førde, Naustdal. Jølster, Balestrand og Høyanger og Nasjonal kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM):

 

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å prøve ut en ny modell for organisering av legevakt i små- og mellomstore kommuner

Modellen skal prøves ut i ditt distrikt.

For å måle effekten av den nye organiseringen trenger forskerne i prosjektet informasjon om befolkningen som bruker legevakt- og ambulansetjenesten
 

Derfor gjennomføres det i perioden 1.februar 2019 til 31.desember 2020 en datainnsamling fra legevakt- og ambulansetjenesten i ditt distrikt. Data som samles inn gjelder din kontakt og bruk av legevakt- og/eller ambulansetjeneste.

Les meir i artikkelen

Publisert 05.03.2019

Sunnfjord kommune varslar med dette oppstart av arbeidet med "Kommunal plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Sunnfjord kommune 2020 – 2023». Framlegg til planprogram vart handsama i fellesnemnda for Sunnfjord kommune den 6.2.2019.