dinutvei.no gir oversikt over hjelpetilbud over hele landet. Her finner du også fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt.