Profilering
Publisert 29.06.2017
Kjøsnesfjorden sommar1.JPG

På grunn av ferieavvikling må sentralbordet og kommunekassen ha kortare opningstid eller stengast i perioden 10. juli til og med 4. august. Sjå tabell under. Utlegging av postlistene vil og verte forseinka i denne perioden. 

Opningstider i sommarferien
 Opningstider veke 28 veke 29 veke 30 veke 31
 sentralbord  10 - 14  10 - 14  10 - 14  10 - 14
 kommunekassen  10 -14  stengt  stengt  10 - 14
Publisert 12.07.2016
Astrupramme ved Astruptunet

Jølster kommune har i dag montert ny fotoramme ved Astruptunet, lik den som står på moloen på Skei.

I løpet av dagen skal det også monterast slike rammer ved Eikåsgalleriet og ved vatnet framfor Jølster Hotel på Vassenden. 

Alle rammene er laga av Bjarne Aasen.

Publisert 09.03.2015
Bjarne Aasen

- Ærast den som ærast bør,  er det noko som heiter. Mange har lurt på kven som har laga den flotte kopien av staffeliet til Nikolai Astrup som står på moloen på Skei. Kunstnaren bak denne heiter Bjarne Aasen, jølstring frå Langhogane, no busett i Førde.

Publisert 04.02.2015
Søgnesandnipa

Kommunestyret vedtok 9.desember 2014 kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2015 - 27. 

 
 
Login for redigering